Fast ejendom

arb6

WINadvokater har gennem årene oparbejdet en betydelig ekspertise vedrørende de fleste af emnets facetter.

Én af firmaets ansatte, Marianne Brichmann Andersen, er uddannet statsautoriseret ejendomsmægler og fungerer bl.a. som boligrådgiver og i det daglige som direktør for Sydkystens Ejendomsadministration, der forestår administration for ejerforeninger, andelsboligforeninger og private udlejere, se www.sydkystensejendomsadministration.dk.

WINadvokater yder rådgivning til huskøbere
I de senere år har vi årligt været ca. 140 huskøbere behjælpelige med at købe villa, ejerlejlighed, rækkehus eller ideelle anparter, og vi har en målsætning om at yde den bedste rådgivning, den hurtigste og mest kompetente berigtigelse på markedet.

Modsat en række andre aktører på markedet, lægger vi betydelig vægt på at yde en relevant, uafhængig og tilbundsgående rådgivning, der udover at fokusere på selve ejendomskøbet, herunder finansiering, forsikringsforhold og mangler, altid tillige vil omfatte privatretlige forhold, som behovet for testamente, ægtepagt, samlivskontrakt etc. Inden rådgivningsmødet sørger vi for at gennemgå samtlige ejendommens relevante papirer, og vi drager omsorg for, at sælger ikke får rådighed over nogen del af købers penge, før alt er på plads.

WINadvokater yder rådgivning til hussælgere
I mange tilfælde finder en sælger selv sin køber og sparer dermed ejendomsmæglerudgiften. I stedse større omfang drager vi - på sælgers vegne - omsorg for dokumenthåndteringen og det til priser, der er langt lavere end de, der normalt betales til ejendomsmægleren. Med en uddannet statsautoriseret ejendomsmægler/boligrådgiver i medarbejderstaben, er det tillige en smal sag for os at sørge for fornødne papirer i form af salgsopstilling og provenuberegning, hvis en sælger selv ønsker at avertere sin ejendom til salg på nettet eller i avisen.

WINadvokater yder rådgivning i forbindelse med køb og salg af erhvervs- og udlejningsejendomme
Med den ekspertise der er opbygget i Sydkystens Ejendomsadministration , har vi mulighed for at tilbyde en omfattende rådgivning der, udover en advokats sædvanlige grundige gennemgang af ejendommens dokumenter, også kan omfatte rentabilitetsberegninger samt rådgivning om skattemæssige forhold. Vi har gode kontakter til en lang række byggesagkyndige og vil ofte i samarbejde med disse kunne have held med at opnå et fordelagtigt resultat for købere af denne ejendomstype i forbindelse med forhandling om pris og vilkår.

Projektafdelingen
Ledes af direktør Marianne Brichmann Andersen, hvis ekspertise - opbygget gennem ledelsen af Sydkystens Ejendomsadministration - i symbiose med advokat Morten Winsløv og Allan Schouw-Petersens politiske og erhvervsmæssige kontakter, etableret gennem mange år, har gjort det attraktivt for mange bygmestre/ejendomsinvestorer at gøre brug af os som sparringspartner under en byggesags forløb. Der vil typisk være tale om sager, der omfatter opførelse af nybyggede andelsboliger, ejerlejligheder eller rækkehuse etableret som ejerboliger eller andele.