Privat

WINadvokater behandler mange sager for privatpersoner, og har ikke en forudindtaget holdning om, at erhvervssager er "finere" end privates retsforhold. Udover fast ejendom er vi navnlig privatpersoner behjælpelige med rådgivning indenfor følgende emner:

Testamenter og ægtepagter

Ifølge statistikken er det mange hundrede tusinde danskere, der bør oprette testamente, for at opnå den retsvirkning man ønsker sig efter et dødsfald. Vi opretter ingen dokumenter uden et forudgående møde, hvor der kan foretages en dybdegående analyse, idet vi ofte kan anvise andre veje, end den klienten har tænkt sig. Emnet har nær sammenhæng med området for forsikring og pension, arveafkald, gaver, sameje- og samlivskontrakter.

Fremtidsfuldmagter

Bestem selv hvem der senere skal yde bistand i tilfælde af manglende mental evne til at varetage egne forhold. Fremtidsfuldmagten er et godt og anerkendt instrument til at sikre, at egne personlige og økonomiske ønsker kan realiseres og samtidig undgås en situation, hvor udpegning af en værge sinker en hurtig og effektiv bistand.

Dødsbobehandling

I forbindelse med behandling af dødsboer forsøger vi, i den svære situation de efterlevende står i, at kombinere en nænsom attitude med en effektiv og hurtig bobehandling, der kan eliminere de store tvivlsspørgsmål, de efterlevende står med, så hurtigt som muligt. Christine Rohde er fuldtidsbeskæftiget som juridisk sagsbehandler i afdelingen, hvor advokat Allan Schouw-Petersen bistået af advokat Jonas Hallum står for den øvrige del af bobehandlingen.

Retssager

Hvis en retssag skal føres, skal det gøres optimalt. Vi er helt bevidste om vores rolle som klientens stridsmand. Rådgivning om, hvorvidt en retssag bør føres, skal imidlertid tage udgangspunkt i andre forhold end de strengt juridiske, herunder om det i økonomisk forstand kan betale sig, og om det er besværet værd. Et hurtigt indgået forlig kan ofte være den bedste løsning.

Ejendomsadministration

WINadvokater har haft en voksende afdeling for ejendomsadministration siden etableringen. Det er et mål at gøre den velfungerende administrationsafdeling endnu større, og vi er derfor altid glade for at give et gratis og uforbindende tilbud på overtagelse af administration.

Dirigenthverv

WINadvokater påtager sig som regel altid håndteringen af dirigenthvervet for grundejerforeninger, ejerforeninger, andelsboligforeninger eller lignende, når vi bliver spurgt. Advokaterne har mange års erfaring i dels varetagelse af dirigenthverv og dels rådgivning på generelt plan af de nævnte foreninger.