Profil

Advokatfirmaet, der i dag bærer navnet WINadvokater, blev etableret i 1985 af advokat C.C. Jørgensen, og har altid haft adresse i Greve - fra 1990 i 600 m2 lyse lokaler i Greve Midtby Center.

Inden advokatfirmaet i 2017 tog navnet, hed det gennem en længere årrække Advokaterne C.C. Jørgensen & M. Winsløv.

Advokaterne Morten Winsløv og Allan Schouw-Petersen er i dag de ansvarlige indehavere, efter at advokat C.C. Jørgensen den 1. januar 2013 solgte sin andel af firmaet.

Firmaet er stærkt forankret i lokalområdet, men rådgiver også en lang række erhvervsvirksomheder og privatpersoner udenfor Greve Kommune.

Den lokale forankring afspejles af det faktum, at advokaterne på forskellig vis udfører frivilligt arbejde i erhvervsorganisationer samt i forbindelse med idræt og kultur og deltager i mange professionelle netværk.

WINadvokater har valgt rådgivning om visse typer sager til, og andre fra, for at kunne opbygge fornøden ekspertise om de emner, vi har valgt at beskæftige os med og som er beskrevet i det følgende. De sager vi ikke umiddelbart behandler, kan vi henvise til en kollega som vi ved kan håndtere sagen ud fra de samme grundprincipper som os selv.

WINadvokater er i årenes løb vokset støt og roligt. Vi har som mål at blive endnu større og ansætte flere medarbejdere, men modsat de fleste andre advokatfirmaer har vi valgt at satse på organisk vækst frem for at fusionere med andre, idet vi gerne vil holde fast i vore kerneværdier:

Tilgængelighed
Man bør kunne få fat i os, når der er behov.

Professionalisme
Vi ønsker at yde optimal rådgivning.

Hurtighed
Vi ønsker ikke at blive slået i hartkorn med advokater, der smøler.

Omgængelighed
Vi ønsker, at vore klienter skal føle sig velkomne og lægger vægt på en rar atmosfære og en humoristisk tone i hverdagen.

WINadvokater’s vigtigste ressource er medarbejderne. Vi lægger betydelig vægt på efteruddannelse og ajourføring af medarbejdernes viden, så alle medarbejdere selvstændigt kan tage sig af de henvendelser, der kommer.

Vi mener derfor med god ret at kunne kalde advokatsekretærerne juridiske sagsbehandlere, der med udgangspunkt i hver sine specialer, i vidt omfang, kan tage initiativer og være klienter behjælpelige med et hurtigt svar på ofte stillede spørgsmål.

WINadvokater’s strategi er at uddanne alle til juridisk elitesekretærer og løbende vedligeholde det højeste uddannelsesniveau.